Un text teatral s’estructura en actes i escenes:

Actes: Són les parts en què es divideix el text teatral. Cada acte

correspon amb el plantejament, nus i desenllaç de la història.

Escenes: Són les parts de un acte. Una escena és cadascuna de

les parts que indiquen l’entrada o la sortida dels personatges.