El teatre és la representació sobre un escenari i davant d’un públic, dels fets i les paraules d’uns personatges. Al teatre com a espectacle, són molt importants l’espai que s’escull per a la representació i l’escenografia.

Pel que fa a l’espai, cal dir que no és el mateix un teatre grec, amb grades semicirculars en un espai obert, que un teatre a la italiana, en un local tancat amb butaques encarades a un escenari elevat i amb teló, o que un petit taller on presenten els seus muntatges companyies com Peus Grossos.

És un text creat perquè els actors l’interpretin de cara al públic o bé per escrit